Beş Yıl İçinde Maaşlar Eşitlenecek

Bloomberg HT’nin aktardığı rapora göre, önümüzdeki beş yıl içerisinde beyaz yakalı çalışanların maaşları ile mavi yakalı çalışanların maaşları arasında bir denge oluşması bekleniyor. Üniversite mezunlarının beyaz yaka işlere olan talebinin arttığı ancak bu işlerin sayısının azaldığı belirtiliyor. Bu durum, beyaz yaka işlere olan talebin artmasına rağmen arzın kısıtlı kalmasıyla ücret dengelerini etkiliyor.

Rapora göre, beyaz yaka işlerdeki ücretler enflasyon oranında artarken, mavi yaka işlerin ortalama ücreti enflasyonun üzerinde artıyor. Sonuç olarak, beş yıl içerisinde beyaz ve mavi yaka ücretlerinin birbirine yakınlaşması bekleniyor. Örneğin, raporda 2021 yılında beyaz yaka işlerdeki ortalama ücretin asgari ücretin 3,2 katı iken, 2024 yılında bu oranın 2,2’ye düştüğü belirtiliyor. Buna karşılık, mavi ve gri yaka işlerde 2021 yılında ortalama ücret asgari ücrete denk gelirken, 2024 yılında asgari ücretin 1,5 katına denk geldiği ifade ediliyor.

Raporda ayrıca, gençler arasında eğitim seviyesinin artmasıyla “ne istihdamda ne de eğitimde” olan gençlerin oranının arttığına dikkat çekiliyor. Üniversite mezunu ve üstü gençlerin işsizlik riskinin arttığı belirtiliyor. Bu eğilime rağmen, her yıl üniversite mezunu sayısının artması önemli bir nokta olarak vurgulanıyor.

Raporun ana bulguları:

Beyaz yakalı işlere olan talep artarken, arz azalıyor.

Açılan ilanların çoğunluğu artık yeme-içme, perakende ve lojistik gibi hizmet sektöründe.

Beyaz yakalı işlerdeki ücretler asgari ücrete göre geriledi.

Mavi yaka işlerin ortalama ücreti enflasyonun üzerinde artıyor.

Sonuç olarak, beyaz ve mavi yaka ücretleri zaman içinde yakınsıyor.

Asgari ücretle karşılaştırıldığında, beyaz yakalı işlerdeki ortalama ücret 5 yıl önce asgari ücretin 3,2 katıydı, şu anda ise 2,2 katına düştü.

Mavi ve gri yakalı işlerde ise ortalama ücret 5 yıl önce asgari ücrete denk gelirken, şu anda asgari ücretin 1,5 katına çıktı.

Bu eğilim devam ederse, 5 yıl içinde ücretlerin eşitleneceği tahmin ediliyor.

Rapor ayrıca şu bulgulara yer veriyor:

Üniversite mezunlarının beyaz yaka iş tercihi artsa da maaşlarının 5 yılda geleceği durum tabloyu ortaya koydu.

“İşsizlik artık beyaz yakanın sorunu” raporuna göre mavi ve beyaz yakanın maaşları beş yılda eşitlenecek.

24 Saatte İşe son 6 ayda kayıt olmuş 200 bin üniversite mezunu gencin aradıkları işlere göre gruplandığında yüzde 69’unun beyaz yaka işleri tercih ettiği görülüyor.

24 Saatte İşte 2024 yılında açılan beyaz yaka ilanlara gelen ortalama başvuru sayısı 124 iken, mavi yakada bu oran 39’a düşüyor.

Beyaz yakalı işlerdeki ücret asgari ücrete göre geriledi.

TÜİK’in istatistiklerine göre gençler arasında eğitim seviyesi arttıkça, “ne istihdamda ne de eğitimde” olan gençlerin oranı artıyor.

Diğer bir deyişle eğitim seviyesi arttıkça istihdamda olma ihtimali düşüyor ve işsiz olma ihtimali artıyor.

Araştırmaya göre, lise ve altı seviyede eğitim tamamlamış gençlerin sadece yüzde 17,5’i ne çalışıyor ne de eğitim alıyorken, üniversite mezunu ve üstlerinde bu oran yüzde 29,2’ye çıkıyor.

Bu eğilime rağmen her yıl üniversite mezunu sayısının artması dikkat çekiyor.

Bu rapor, beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanlar arasındaki maaş farkının zamanla kapanacağını ve önümüzdeki yıllarda iş piyasasında önemli değişiklikler olacağını gösteriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x